175 نگرش رفتاری مهم که شخصیت شما را شکل می دهند

به گزارش مجله تصویر و سرگرمی، در راستای تبدیل شدن به فردی که می خواهید باشید، آشنایی با نگرش های رفتاری چه کمکی می تواند به شما بکند؟

175 نگرش رفتاری مهم که شخصیت شما را شکل می دهند

برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی و اصلاح نحوه واکنش هایتان به چالش های زندگی، در ابتدا باید ببینید که در چه شرایطی قرار دارید و بعد از آن آنالیز کنید وقتی که اوضاع خوب پیش نمی رود چه عکس العملی از خودتان نشان می دهید؟ به اسم مثال، به افرادی که از شما انتقاد می نمایند یا به شما خیانت می نمایند چگونه واکنش نشان می دهید؟

نگرش ها و چهارچوب های رفتاری که شما در هر موقعیتی انتخاب می کنید، پیش زمینه ای برای اقداماتی است که از خود بروز خواهید داد و آگاهی از این نگرش های رفتاری می تواند به شما در تشخیص و انتخاب چهارچوب های رفتاری بهتر یاری کند.

در ادامه این مقاله از خبرنگاران مگ فهرست 175 نمونه از نگرش های رفتاری رایج آورده شده است. مطالعه این فهرست به شما در تشخیص الگوهای رفتاری غالبتان یاری می نماید. بعلاوه در صورت احتیاج به تغییر و جایگزینی بعضی از آن ها با نگرش های بهتر هم می توانید از این فهرست بهره ببرید. با ما همراه باشید.

نگرش های رفتاری مختلفی که ما تجربه می کنیم چیست؟

نگرش های رفتاری در واقع ذهنیت های مبتنی بر موقعیتی هستند که از شخصیت شما مجزا هستند، اما اغلب از آن تأثیر می پذیرند.

به اسم مثال، ممکن است شما گرایش بیشتری برای پاسخگویی به نقدها با نگرشی تهاجمی داشته باشید، یا ممکن است با عقب نشینی و رفتارهای تدافعی نقدها دیگران را پاسخ دهید.

برخلاف احساسات، که غالبا امری غیرارادی هستند، اتخاذ نگرش های مختلف رفتاری کاملا آگاهانه و عامدانه است. در واقع شما انتخاب می کنید که چه نوع نگرش خاصی در هر موقعیت داشته باشید. نگرش های رفتاری همچون رفتارهای غیرارادی فقط در پاسخ به یک عامل محرک بیرونی ظاهر نمی شوند.

خبر خوب این است که شما می توانید آگاهانه نگرش هایی را انتخاب کنید که به شما یاری می نمایند زندگی را خود را بهبود ببخشید، نه اینکه شما را در جهت پیشرفتتان عقب نگه دارند.

نگرش رفتاری شما در این لحظه چیست؟

175 نگرش رفتاری مختلف برای توصیف شرایط ذهنی شما

فهرست کلمات زیر جامع ترین فهرست موجود برای توصیف نگرش های رفتاری مختلف است. گزینه هایی را که برای شما بیشتر آشنا به نظر می رسند را علامت گذاری کنید؛ بعلاوه چیزهایی که بیشتر از آن ها استفاده می کنید یا دوست دارید بیشتر از آن ها بهره ببرید.

 1. بی تفاوت/ سنگدل
 2. پذیرا/ گگردده
 3. ماجراجویانه
 4. محبت آمیز
 5. پرخاشگر
 6. موافق/ مطبوع
 7. کناره گیر/ غیراجتماعی
 8. دمدمی/ دارای احساسات متضاد
 9. عصبانی
 10. دلواپس/ مضطرب
 11. آزرده خاطر/ رنجیده
 12. بیمناک/ دلواپس
 13. مخالف/ ستیزه گر
 14. ضداجتماعی
 15. بی حوصله
 16. متکبر
 17. قاطع
 18. اجتنابی
 19. وحشت زده
 20. خیرخواه
 21. جنگ طلب
 22. مغرضانه
 23. متعصب
 24. شجاع
 25. وسیع المنظر/ روشن فکر
 26. مثبت اندیش/ با روحیه
 27. بی عاطفه
 28. آرام
 29. حامی/ مراقبت
 30. شاد
 31. بی روح
 32. تنگ نظر
 33. بی عاطفه/ بی رحم
 34. فرمانده
 35. رقابت جو
 36. مغرور/ متکبر
 37. نگران
 38. سازشگر
 39. فروتن
 40. مطمئن
 41. هنجارگریزانه
 42. منتقدانه
 43. بدبینانه
 44. پیچیده و تاریک
 45. جسورانه
 46. مغلوبانه
 47. دفاعی
 48. افسرده
 49. منفصل/ جدا شده از جمع
 50. مصمم
 51. دیپلماتیک
 52. نفرت انگیز
 53. بیزار
 54. بی احترامی
 55. بی اعتمادی
 56. همدل
 57. پرانرژی
 58. کارآفرین
 59. مشتاق
 60. پر انتظار
 61. ترسناک
 62. پرانرژی و پرتحرک در مراسمات
 63. انعطاف پذیر
 64. گستاخ/ پرحرف
 65. بخشنده
 66. ناراحت نماینده
 67. محبت آمیز
 68. ناامید
 69. رازآلود/ مخفیانه
 70. غم انگیز
 71. عبوس/ اوقات تلخ
 72. شوم/ ترسناک
 73. منطقی و متعادل
 74. مردد
 75. امیدوار
 76. ناامید
 77. خصمانه یا غیر مهمان نواز
 78. فروتن
 79. بی طرف
 80. بی حوصله
 81. آمرانه/ تحکم آمیز
 82. بدون اغماض/ سخت گیر
 83. بی تفاوت (نسبت به دیگران)
 84. خشمگین (فیزیکی)
 85. پرسشگر
 86. ناامن
 87. مشتاق
 88. سرسخت
 89. بی تحمل
 90. بی مسئولیت
 91. حسود
 92. شاد / خندان
 93. قضاوت گر
 94. تنبل
 95. سخاوتمند
 96. سبک دل
 97. سرزنده
 98. عاشق
 99. نحس/ بدنهاد
 100. دارای صفات مادرانه
 101. بداندیش/ خبیث
 102. بدبخت
 103. اخلاقی
 104. کج خلق/ وسواسی
 105. منفی نگر
 106. خنثی
 107. بدون حشو و اضافات
 108. بی اعتقاد (معنوی)
 109. عینی و علمی/ بی طرف
 110. نفرت انگیز
 111. فرمان بردار/ متملق
 112. آزاداندیش
 113. خوش بین
 114. خودسر/ خود رأی
 115. خسیس/ صرفه جو
 116. پرشور
 117. منفعل
 118. صبور/ صبور
 119. دارای ویژگی های پدرانه
 120. حمایتگر
 121. بدبین
 122. مؤدب
 123. مثبت اندیش
 124. اهل عمل
 125. عمل گرا
 126. حرفه ای
 127. گله مند/ زودرنج
 128. منطقی یا معقول
 129. بی میل/ با اکراه
 130. خودسر
 131. کینه توز
 132. محافظ کار
 133. انعطاف پذیر
 134. مقاوم
 135. محترم
 136. مسؤولیت پذیر
 137. کم حرف
 138. مؤدب
 139. طعنه گو/ کنایه گو
 140. پنهان کار/ مرموز
 141. خودخواه
 142. با اعتماد به نفس
 143. خود کوچک پندار
 144. ایثارگر
 145. خودخواه
 146. جدی
 147. شکاک
 148. آب زیر کاه
 149. پرافاده
 150. موقر/ رسمی
 151. محزون
 152. اندوهناک/ غمگین
 153. معاند/ کینه توز
 154. لجوج/ کله شق
 155. بدگمان/ مشکوک
 156. دلسوز
 157. متفکر
 158. خجالتی/ محجوب
 159. خستگی ناپذیر
 160. بردبار/ صبور
 161. آسیب دیده (به لحاظ روانی)
 162. متکی
 163. بی پیرایه/ صمیمی
 164. بی ادعا
 165. بی غرض/ بدون تبعیض
 166. فهمیده
 167. غیرمحبت آمیز/ غیراجتماعی
 168. پایدار/ تزلزل ناپذیر
 169. غیرحرفه ای
 170. هوشیار/ گوش به زنگ
 171. انفجاری/ ناگهانی
 172. گرم/ مهربان
 173. دهان بین
 174. راغب/ خواستار
 175. منزوی

چگونه نگرش های رفتاری خود را تغییر دهیم؟

اکنون که فهرست نگرش های رفتاری را آنالیز نموده اید و نمونه های آشنا را علامت گذاری نموده اید، ممکن است این پرسش برای شما مطرح گردد که اگر من به جای این که وقتی کسی از من انتقاد می نماید، رفتار بازدارنده و اجتنابی از خود نشان دهم، نگرشی صبورانه و پذیرا داشته باشم، چه اتفاقی می افتد؟

یا به طور کلی تر، چگونه می توان یک نگرش را با نگرشی مخالف آن جایگزین کرد؟ به هر حال، اتخاذ هر نگرش پدیده ای آگاهانه و عمدی است، اگرچه به راحتی می توانند پس از مدتی به یک عادت تبدیل شوند.

چگونه می توانید نگرش های رفتاری بهتری اتخاذ کنید؟

 • تصور کنید که در حال پاسخ دادن به موقعیتی با یک نگرش متفاوت هستید.
 • درباره نگرش هایی که در پیش گرفته اید و علت انتخاب آن ها بنویسید.
 • تمرین پاسخ گویی متفاوت به چالش های کوچک تر را انجام دهید و به ازای هر پیروزی سطح چالش را بالاتر ببرید.
 • در خود عاداتی را پرورش دهید (مانند مدیتیشن) که به شما یاری می نمایند موقعیت های مختلف را عینی تر و بی طرفانه تر ببینید.
 • با خواب کافی، تغذیه مطلوب و ورزش، از خودتان بهتر مراقب کنید.

شما در حال حاضر یک فهرست جامع از صفت های کاربردی برای توصیف نگرش های رفتاری دارید که می توانید از آن به اسم مرجعی برای ارزیابی الگوی رفتاری خودتان و دیگران بهره ببرید.

به کدام یک از نگرش های رفتاری خودتان بیشتر افتخار می کنید و دوست دارید کدام یک را با دیگری عوض کنید؟

این مطلب فقط جنبه آموزش و اطلاع رسانی دارد. پیش از استفاده از توصیه های این مطلب حتما با پزشک متخصص مشورت کنید. برای اطلاعات بیشتر بیانیه برطرف مسؤولیت خبرنگاران مگ را بخوانید.

منبع: Live Bold and Bloom

منبع: دیجیکالا مگ
انتشار: 12 شهریور 1400 بروزرسانی: 12 شهریور 1400 گردآورنده: wallpaper7.ir شناسه مطلب: 9340

به "175 نگرش رفتاری مهم که شخصیت شما را شکل می دهند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "175 نگرش رفتاری مهم که شخصیت شما را شکل می دهند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید