طرح افزایش استقلال اقتصادی شرکت های بورسی تصویب شد

به گزارش مجله تصویر و سرگرمی، خبرنگاران : هیئت مدیره سازمان بورس طرح جدیدی مبنی بر افزایش استقلال اقتصادی شرکت های بورسی را به تصویب رساند.

طرح افزایش استقلال اقتصادی شرکت های بورسی تصویب شد

به گزارش مجله تصویر و سرگرمی به نقل از بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای بندهای 8 و 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، در جهت حفظ و حمایت از سرمایه مدیریتی سالم بازار سرمایه، پیش از این، اصول و هنجارهای رفتاری مدیران ناشران غیر نهاد اقتصادی و مدیران نهادهای اقتصادی را تدوین و تصویب کرده، گفت: در راستای حمایت هر چه بیشتر از بالاترین مقام اجرایی اقتصادی اشخاص تحت نظارت و الزام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص تحت نظارت سازمان به تضمین تقویت استقلال و حمایت از آنها، اصول مذکور مورد بازنگری نهاده شد و موادی به آن الحاق شد.

حسن قالیباف اصل، ادامه داد: از جمله اهداف اصلی تدوین سند اصول و هنجارهای رفتاری، تحکیم استقلال و هویت بخشی به نقش بالاترین مقام اقتصادی است، تا مقام مذکور بتواند به دور از نظرات تحمیلی مدیران شرکت با رعایت استانداردهای حرفه ای و مقررات مربوط به فعالیت بپردازد.

وی ابراز امیدواری کرد که رعایت این هنجارها از وقوع جرایم و تخلفات پیشگیری کرده و حقوق سرمایه گذاران را بیش از پیش تضمین کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: در صورت عدم استقلال مقام مذکور و تعریف آن تنها در چارت اداری شرکت، صدمات بسیاری به تهیه و تنظیم صورت های اقتصادی وارد شده و در صورت وقوع تعارض منافع بین مدیران شرکت و سهامداران، این بالاترین مقام اقتصادی شرکت است که به عنوان یکی از مسئولان تهیه و تنظیم صورت های اقتصادی می تواند با استقلال خود و احساس امنیت شغلی، امنیت سهامداران را تضمین کند.

وی ادامه داد: با آنالیز بسیاری از پرونده های تخلفاتی که پیش از این در مراجع رسیدگی طرح و مورد آنالیز نهاده شده مشاهده می شود که مدیران سوءنیت نداشته، اما، به دلیل عدم آشنایی کافی به مقررات و مسئولیت های مترتب بر آن، عدم رعایت تشریفات و آئین تصمیم گیری یا به جهت عدم تعامل مؤثر با شرکت، مقام ناظر بازار و یا ذی نفعان، در نهایت در کنار اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، محکوم شده اند.

سخنگوی سازمان بورس تاکید نمود: از این رو رعایت این اصول که بر اساس رویه ها و استانداردهای حاکم بر بازارهای اقتصادی و تجارب رسیدگی های اجرا شده در پرونده های تخلفاتی و جرایم بازار سرمایه تنظیم شده، از یک سو موجب شفافیت بیشتر عملکرد مدیران شده و از سوی دیگر موجب می شود که در رسیدگی های سازمان از اقدامات صحیح مدیران صیانت به عمل آید.

دکتر قالیباف با اشاره به اینکه سند مذکور مشتمل بر هنجارها و کدهای رفتاری است، توضیح داد: این سند، با لحاظ کردن چالش ها و ابهامات پیش روی بالاترین مقام اقتصادی شرکت ها، بهره گیری از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی و نظرات و تجارب کارشناسان ذیصلاح و مدیران و معاونان اقتصادی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان استانداردهای حرفه ای و رفتاری در جهت ارتقا عملکرد این اشخاص و حفظ استقلال و هویت آنان می پردازد.

وی اعلام کرد: در تدوین این سند که با موضوع اداره پیشگیری و ارتقا سلامت بازار سرمایه تهیه شده، علاوه بر استفاده از آرا نخبگان اقتصادی کشور، از نتایج استقرا و مطالعه در پرونده های تخلفاتی و قضائی مرتبط با این سازمان استفاده و با دعوت از نهادهای حرفه ای متولی مربوطه از جمله جامعه حسابداران رسمی و انجمن های حرفه ای مربوطه و تشکیل جلسات مختلف و همچنین انجام مکاتبات متعدد تلاش شده تا نظرات متخصصان جمع آوری شده تا سندی متقن، قابل اجرا و مفید برای انطباق با واقعیت های جاری حرفه ای مدیران اقتصادی تهیه شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید نمود: اصول و هنجارهای مذکور جایگزینی برای سایر تکالیف قانونی مدیران نیست و مدیران در قوانین و مقررات جاری کشور تکالیف و مسئولیت های معین و متعددی دارند که به جای خود باید رعایت شوند. ضمناًً سند مذکور بهبود بخشیدن امور آموزشی این اشخاص را نیز مدنظر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، مفاد هنجارها و اصول مذکور در 20 اصل به قرار زیر است:

1- بالاترین مقام اجرایی اقتصادی، می بایست زمانی قبول سمت نماید که واجد دانش، تخصص، توانمندی و تجربه کافی در این حوزه از جمله توانایی در تنظیم و تحلیل گزارشات و صورت های اقتصادی بوده و از مفاد استانداردهای حسابداری و کلیه قوانین و مقررات اقتصادیاتی، بیمه و بازار سرمایه به ویژه قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون توسعه ابزارها و نهادهای اقتصادی جدید در راستای تسهیل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، دستورالعمل نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوطه، اطلاع کافی داشته باشد.

2- لازم است بالاترین مقام اجرایی اقتصادی، نسبت به ارتقا دانش و مهارت حرفه ای خود به وسیله مطالعه و گذراندن دوره های آموزشی معتبر، و به روز رسانی اطلاعات خود در مورد آخرین قوانین، مقررات و استانداردهای حسابداری و گزارش دهی اقتصادی اقدام نماید.

3- اسناد، مدارک و مستندات مربوط به رویدادها باید نگهداری و در سیستم حسابداری و دفاتر قانونی ثبت و ضبط شود، به طوری که همیشه از کامل بودن، وجود، ارزش و صحت محاسبات ریاضی کلیه مستندات و سیستم ها و اسناد حسابداری اطمینان حاصل شود. برای این کار، باید ترتیبی اتخاذ شود که در مواعد زمانی مقرر وفق قوانین و مقررات (از جمله قانون تجارت و آئین نامه تحریر دفاتر)، مطالبات، بدهی ها، خرید، فروش، واریزی ها و برداشت های نقدی و غیرنقدی و سایر معاملات و داد و ستدهای مستلزم ثبت، طبق استانداردهای حسابداری در دفاتر و سیستم حسابداری ثبت شود.

4- بالاترین مقام اجرایی اقتصادی آگاه است که کلیه صورت ها و اسناد اقتصادی، گزارشات و سایر اسناد باید مطابق مقررات، استانداردهای حسابداری و گزارش دهی اقتصادی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی که توسط سازمان ابلاغ می شود، تهیه و در مواعد مقرر حسب مورد افشا و یا به سازمان ارسال شود.

5- بالاترین مقام اجرایی اقتصادی، باید از ثبت و نگهداری کلیه اسناد و مکاتبات مرتبط با حیطه وظایف خود اطمینان حاصل نماید، به طوری که در صورت درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار و یا در زمان بازرسی، امکان ارائه فوری یا به موقع آن وجود داشته باشد.

6- ارائه یا تصدیق اطلاعات خلاف واقع، ارائه مستندات جعلی به سازمان یا بورس مربوطه و استفاده از اطلاعات، اسناد و مدارک جعلی در تهیه گزارشات موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مستلزم تحمل مجازات های قانونی است.

7- افشا و انتشار اطلاعات نهانی در غیر از موارد مقرر، انجام معاملات اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، استفاده از اطلاعات مذکور قبل از انتشار عمومی به ضرر دیگران یا به نفع خود شخص یا به نفع اشخاصی که شخص به هر عنوان از جانب آنها کنندگی دارد، واجد جنبه مجرمانه و مستوجب مجازات است. چنانچه بالاترین مقام اجرایی اقتصادی، به کارکنان واحد اقتصادی یا هر شخص دیگری اجازه دسترسی به اطلاعات نهانی را دهد، معینات اشخاص مزبور نیز باید در فهرست دارندگان اطلاعات نهانی قرار داده شوند.

8- در صورت حصول ظن قوی به تخلف یا سو جریان، لازم است مراتب بلافاصله کتباً و یا به طرق قابل اثبات مطابق قوانین و مقررات، به مدیران شخص حقوقی و سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش شود.

9- بالاترین مقام اجرایی اقتصادی آگاه است که چنانچه به دلیل وجود مسائل فنی در سامانه ها از قبیل ابطال توکن و …، ارسال اطلاعات و مدارک به سازمان با مانع روبرو شود، باید علاوه بر مستند سازی، مراتب فوراً به سازمان اعلام شود.

10- تفویض اختیارات از جانب بالاترین مقام اجرایی اقتصادی به دیگری، رافع مسئولیت ایشان نبوده و نامبرده در صورت تفویض وظایف و اختیارات به سایرین، وظیفه نظارت بر انجام امور را نیز بر عهده دارد.

11- کلیه نظرات و تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت مکتوب اعلام می شود و استعلام شفاهی قابل استناد نیست.

12- در انجام وظایف افشا اطلاعات، رعایت قوانین و مقررات، به منزله رعایت مصالح سهامداران بوده و نقض مقررات با ادعای اقدام در جهت رعایت صرفه و صلاح سهامداران رافع مسئولیت نیست.

13- چنانچه در تهیه اطلاعات شرکت جهت افشا از برآورد و یا قضاوت استفاده شده باشد، تصریح به مفروضات معقول در گزارش لازم است.

14- بالاترین مقام اجرایی اقتصادی نباید در کار و دامنه رسیدگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی، محدودیت ایجاد کنند.

15- ارسال اطلاعات به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، باید به صورت کامل و به نحوی انجام شود که از سوی ایشان اعاده نشود. همچنین، اطلاعات باید در زمانی ارسال شود که حسابرس مستقل و بازرس قانونی در عمل فرصت کافی، مطابق مقررات، برای آنالیز و اظهارنظر را داشته باشد. مستندات مربوط به تبادل اطلاعات ناشر با حسابرس باید به نحوی مستندسازی شود که میزان تأخیر هر یک از اشخاص قابل تشخیص باشد.

16- بالاترین مقام اجرایی اقتصادی با علم به اینکه احراز تخلفات و صدور آرا انضباطی مقید به وجود سو نیت نیست و همچنین رسیدگی به تخلفات انضباطی و اجرای احکام صادره، نافی پیگیری کیفری در مورد اقدامات مجرمانه ارتکابی اشخاص در مراجع قضائی نخواهد بود، قبول مسئولیت می کند.

17- بالاترین مقام اجرایی اقتصادی با علم به اینکه با پذیرش سمت، مسئولیت انجام وظایف محوله وفق قوانین و مقررات را بر عهده دارد، قبول مسئولیت می کند.

18- بالاترین مقام اجرایی اقتصادی آگاه است که در اطلاعات تهیه شده و مورد تأیید و تصدیق که مقرر است حسب مورد افشا یا به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شود، خود و دیگر اشخاص مؤثر در تهیه و ارائه اطلاعات مسئولیت دارند.

19- در فرض عدم اعمال ملاحظات و نظرات بالاترین مقام اجرایی اقتصادی در تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشات، و در آنالیز و اظهارنظر یا تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور و امثال آن جهت ارائه به سازمان، مراتب باید توسط نامبرده مستندی سازی شود.

20- اصول و هنجارهای مندرج در این مصوبه صرفاً در برابر سازمان بورس و اوراق بهادار و مراجع رسیدگی کننده آن قابلیت استناد دارد و به منزله کفایت از انجام تکالیف قانونی نیست و همچنان بالاترین مقام اجرایی اقتصادی اشخاص تحت نظارت مکلف به انجام سایر تکالیف معین شده در قوانین و مقررات هستند.

همچنین اصول و هنجارهای الحاق شده به اصول و هنجارهای رفتاری مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ناشران اوراق بهادار و نهادهای اقتصادی به قرار زیر معین و تصویب شد:

1. مدیران موظفند شخصی را به عنوان بالاترین مقام اجرایی اقتصادی منصوب کنند که واجد دانش، تخصص، توانایی و تجربه کافی در این حوزه از جمله توانایی در تنظیم، ادراک و تحلیل گزارشات و صورت های اقتصادی بوده و ضمن پایبندی به الزامات اخلاق حرفه ای، از استانداردهای حسابداری، مفاد قوانین اقتصادیاتی و بیمه و همچنین قوانین و مقررات بازار سرمایه به ویژه قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، قانون توسعه ابزارها و نهادهای اقتصادی جدید در راستای تسهیل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران، دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی، دستورالعمل نحوه گزارش دهی دارندگان اطلاعات نهانی و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوطه، آگاه باشد.

2. مدیران باید هنجارها و اصول رفتاری بالاترین مقام اجرایی اقتصادی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار را به اشخاص مذکور ابلاغ و فرم تکمیل شده گواهی ابلاغ را به وسیله سامانه کدال به سازمان ارسال کرده و و نظارت کافی را بر اجرای مفاد آن معمول دارند.

3. مدیران باید قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم در مورد گزارشات، مستندات و اطلاعات اقتصادی، نظر بالاترین مقام اجرایی اقتصادی را اخذ کنند.

4. در مواردی که وفق مقررات استفاده از خدمات حسابرس مستقل و یا بازرس قانونی بعد از پایان سال اقتصادی، الزامی باشد، مدیران باید اقدامات قانونی از جمله برگزاری مجمع عمومی عادی را به عمل آورند.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 13 مهر 1399 بروزرسانی: 13 مهر 1399 گردآورنده: wallpaper7.ir شناسه مطلب: 4486

به "طرح افزایش استقلال اقتصادی شرکت های بورسی تصویب شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرح افزایش استقلال اقتصادی شرکت های بورسی تصویب شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید